You are here: Home KHÁCH HÀNG

Khách hàng của chúng tôi
SAMSUNG Electronics Viet Nam Co.,Ltd

Địa chỉ: KCN Yên Phong 1, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh
TEL : +84-241-369-6050  FAX : +84-241-369-6003
Email:
Website: http://www.samsung.com
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Dầu nhớt, Sản phẩm nhựa, Các thiết bị tiêu hao khác...

Toyoda Gosei Hai Phong Co.,Ltd

Địa chỉ: Lô M & K, KCN Nomura, An Dương, Hải Phòng
TEL : +84-313-743-028  FAX : +84-313-743-029
Email:
Website: http://www.toyoda-gosei.co.jp
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Giấy in A+, Giấy vệ sinh Lussy, Thiết bị tin học, Các thiết bị tiêu hao khác...

Yoneda Viet Nam Co.,Ltd

              Địa chỉ : Land Plot J10 -J11Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3743308 FAX :
Email :
Website : www.yoneda.co.jp
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác…

Ojitex Hai Phong Co.,Ltd

 
Địa chỉ : Land Plot B1/2/718 Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3743020 FAX : +84-31.3743021
Email :
Website :
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác...

Công ty TNHH Akita Oil Seal Việt

          
 

Địa chỉ : Land Plot A4 Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3743310 FAX : +84-31.3743312
Email :
Website : http://www.akita-aos.com/
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác...


GE Energy Hải Phòng

            Địa chỉ : Land Plot H1, H6, F13A, F13B, F14, F15 Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3266158 FAX : +84-31.3743626
Email :
Website : http://www.ge.com.vn
               www.ge.com/energy
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác...

JKCVina Co.,Ltd

Địa chỉ : Land Plot  N7, N8 Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3618643 FAX :
Email :
Website : http://www.jkc.co.jp
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác...

NICHIAS Corporation

                  Địa chỉ : Land Plot  N7, N8 Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3743188 FAX : +84-3743202
Email : personnel@nichias.com.vn
Website : http://www.nichias.co.jp
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác...

Toyota Boshoku Hai Phong Co.,Ltd

Địa chỉ : Land Plot  M Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3743155 FAX : +84-3743202
Email : sales@toyotavn.com.vn
Website : http://www.toyota-boshoku.com
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác...

Arai Viet Nam Co.,Ltd

Địa chỉ : Land Plot  N13, N14 Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3743240 FAX : +84-3743242
Email : vietnamarai@vnn.vn
Website : www.arai-net.com
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác...

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Hotline: 0975.685.799